Σάββατο, 15 Ιουνίου 2019

11ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΕΤΣΙΟΣ»

Ανάρτηση στο διαγωνισμό του 2018: Φανός Νέστορας – Athens downtown


Η Φωτογραφική Λέσχη Βόλου προκηρύσσει για το 2019 τον 11ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φωτογραφίας «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΕΤΣΙΟΣ» με θέμα «Ο άνθρωπος και το περιβάλλον του»: οι σχέσεις του ανθρώπου με τον περιβάλλοντα χώρο, αλλά και του περιβάλλοντος χώρου με τον άνθρωπο, και η αλληλεπίδρασή τους.


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΟΛΟΥ
Κτίριο Πολιτιστικού Οργανισμού Νέας Ιωνίας
Σταδίου & Μανδηλαρά
Τ.Θ.1382 Τ.Κ. 38110 – ΒΟΛΟΣ
www.photovolos.gr - e-mail: info [a] photovolos.gr


ΒΡΑΒΕΙΑ - ΕΠΑΙΝΟΙ - ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Θα απονεμηθούν τρία βραβεία (1ο, 2ο & 3ο), τρεις έπαινοι (1ος, 2ος & 3ος) και αριθμός αναρτήσεων, ο οποίος θα αποφασιστεί από την Κριτική Επιτροπή του Διαγωνισμού. Τα βραβεία θα συνοδεύονται από αναμνηστικά δώρα. Στα βραβεία και τους επαίνους θα δοθεί αναμνηστική πλακέτα και σε όλες τις φωτογραφίες που θα διακριθούν θα δοθεί αναμνηστικό δίπλωμα.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Στον διαγωνισμό μπορεί να πάρει μέρος κάθε Έλληνας, ερασιτέχνης ή επαγγελματίας φωτογράφος, ή σπουδαστής σχολής φωτογραφίας, μέλος ή όχι της Φωτογραφικής Λέσχης Βόλου, που ζει στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, καθώς και κάθε αλλοδαπός, που κατοικεί μόνιμα στην Ελλάδα.
2. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλλει μέχρι τέσσερις (4) φωτογραφίες, έγχρωμες ή ασπρόμαυρες (RGB).
3. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές φωτογραφίες που δεν έχουν επεξεργαστεί ηλεκτρονικά ή που έχουν υποστεί επεξεργασία με τρόπο που δεν παραποιεί την πραγματικότητα.
4. Οι φωτογραφίες πρέπει να είναι σε ψηφιακή μορφή (τύπος αρχείου JPG), με όνομα αρχείου το ονοματεπώνυμο του φωτογράφου και τον αύξοντα αριθμό από 01 έως 04 (για παράδειγμα eponimo_onoma_01.jpg). Η μικρή πλευρά της φωτογραφίας πρέπει να έχει ελάχιστη διάσταση 2362 pixels και η μεγάλη ελάχιστη διάσταση 3543 pixels (ελάχιστη διάσταση 20Χ30 εκατοστά στα 300dpi). Επί της φωτογραφίας δεν πρέπει να είναι ενσωματωμένο το ονοματεπώνυμο ή το λογότυπο του φωτογράφου.
5. Οι φωτογραφίες που αποστέλλονται πρέπει να συνοδεύονται από το «Δελτίο Συμμετοχής» που ακολουθεί την προκήρυξη του διαγωνισμού.
6. Το δικαίωμα συμμετοχής ορίζεται στα 5.00€ ανά συμμετέχοντα.
7. Το κόστος συμμετοχής κατατίθεται στον τραπεζικό λογαριασμό: Εθνική Τρά-πεζα, IBAN GR 6901107810000078100178090 Δικαιούχος Δαπόντα Ελένη του Ιάσονα, SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ (BIC) ETHNGRAA.
8. Το CD ή DVD που περιέχει τις φωτογραφίες θα πρέπει να αποσταλεί σε φάκελο στην ταχυδρομική θυρίδα της Λέσχης (Φωτογραφική Λέσχη Βόλου, Τ.Θ. 1382 Τ.Κ. 38110 - Βόλος) και να περιέχει το δελτίο συμμετοχής του διαγωνισμού και την απόδειξη κατάθεσης του δικαιώματος συμμετοχής. Η επίδοση του φακέλου με το CD ή DVD, συνοδευόμενο από το δελτίο συμμετοχής, μπορεί να γίνει και αυτοπροσώπως στον ταμία της Λέσχης κύριο Δημήτρη Μπαρμπαγιάννη, στον οποίο μπορεί να δοθεί και το δικαίωμα συμμετοχής, κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως στο 6947151898.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Κάθε φωτογράφος θα πρέπει να υποβάλλει τις φωτογραφίες του και τα υπόλοιπα συνοδευτικά μέχρι την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019 (σφραγίδα ταχυδρομείου). Οι συμμετοχές μπορούν να υποβληθούν και αυτοπροσώπως είτε στα γραφεία της Φωτογραφικής Λέσχης Βόλου (Κτίριο Πολιτιστικού Οργανισμού Νέας Ιωνίας, Σταδίου & Μανδηλαρά) τις Τετάρτες 2 & 9 Οκτωβρίου 2019 από τις 20:00 έως τις 22:00, είτε κατόπιν συνεννόησης με τον ταμία της Λέσχης κύριο Δημήτρη Μπαρμπαγιάννη (τηλ. 6947151898) μέχρι την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019. Κατόπιν συνεννοήσεως με τον κύριο Δημήτρη Μπαρμπαγιάννη μπορούν να αποσταλούν και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Λέσχης: info [@] photovolos.gr (οι φωτογραφίες και το ψηφιοποιημένο δελτίο συμμετοχής).

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

-Η Φωτογραφική Λέσχη Βόλου διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τον χρόνο λήξης του διαγωνισμού ή τα έπαθλα εάν κριθεί απαραίτητο.
-Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της Φωτογραφικής Λέσχης Βόλου και θα αποσταλούν στα e-mail των διαγωνιζόμενων.
-Τα αναμνηστικά δώρα που θα δοθούν στις φωτογραφίες που θα βραβευτούν θα ανακοινωθούν την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019.
-Η σύνθεση της πενταμελούς κριτικής επιτροπής θα ανακοινωθεί την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019.
-Η κριτική επιτροπή θα συνεδριάσει το Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2019.
-Οι αποφάσεις της κριτικής επιτροπής είναι οριστικές και αμετάκλητες.
-Οι φωτογραφίες που θα διακριθούν (βραβεία, έπαινοι και αναρτήσεις) θα παραμείνουν στο αρχείο της Φωτογραφικής Λέσχης Βόλου. Οι φωτογραφίες (CD ή DVD) που δεν θα τύχουν διακρίσεων δεν θα επιστραφούν και θα καταστραφούν.
-Η απονομή των βραβείων, επαίνων και διακρίσεων θα γίνει την ημέρα των εγκαινίων της έκθεσης των έργων που θα διακριθούν, κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων «Νοέμβριος Φωτογραφίας 2019». Ο ακριβής τόπος και χρόνος θα γίνει έγκαιρα γνωστός με δημοσίευση στον ειδικό φωτογραφικό τύπο, στις ημερήσιες εφημερίδες του Βόλου, στην ιστοσελίδα της Φωτογραφικής Λέσχης Βόλου και στα e-mail όλων των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό.
-Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται αυτόματα την ανεπιφύλακτη αποδοχή, από μέρους των διαγωνιζομένων, όλων των όρων της παρούσας προκήρυξης και η μη ακριβής συμμόρφωση προς τους όρους του διαγωνισμού αποτελεί λόγο αποκλεισμού από την κρίση.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΚΡΙΘΟΥΝ

-Η Φωτογραφική Λέσχη Βόλου διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τις φωτογραφίες που θα διακριθούν για την προβολή της και την προώθηση των σκοπών της σύμφωνα με το καταστατικό της με οποιοδήποτε τρόπο κρίνει στο μέλλον (για εκθέσεις, προβολές, έκδοση αναμνηστικών λευκωμάτων, ημερολογίων, δημιουργία CD, ανάρτηση στην ιστοσελίδα της κλπ.), οι δε συμμετέχοντες στο διαγωνισμό αποδέχονται ρητά τον όρο αυτό και παραχωρούν το σχετικό δικαίωμα χρήσεως των διακριθέντων φωτογραφιών τους στη Λέσχη. H Φωτογραφική Λέσχη Βόλου είναι υποχρεωμένη να αναφέρει πάντα το όνομα του δημιουργού.
-Τα δικαιώματα της φωτογραφίας παραμένουν στην ιδιοκτησία του κάθε φωτογράφου-δημιουργού, ο οποίος δηλώνει ότι η φωτογραφία που μας αποστέλλει δεν παραβαίνει κάποιο νόμο και δεν προσβάλει τα δικαιώματα τρίτων.
-Η ΦΛΒ δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε αντιγραφή ή κλοπή της φωτογραφίας.
-Η υποβαλλόμενη φωτογραφία πρέπει να αποτελεί προσωπική και αυθεντική δημιουργία.
-Οποιαδήποτε χρήση προσωπικής πληροφορίας των συμμετεχόντων θα είναι αποκλειστικά σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία προσωπικών δεδομένων και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.
-Ο δημιουργός βεβαιώνει ότι έχει εξασφαλίσει τη συναίνεση των εικονιζόμενων προσώπων. Η Φωτογραφική Λέσχη Βόλου ουδεμία ευθύνη φέρει για ενδεχόμενες παραβιάσεις δικαιωμάτων της προσωπικότητας και των προσωπικών δεδομένων των φωτογραφημένων προσώπων. Για ενδεχόμενες παραβιάσεις όπως ανωτέρω θα ευθύνεται αποκλειστικά ο δημιουργός.

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: https://www.nexusmedia.gr


Συμμετοχή εδώ : http://www.photovolos.gr

Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2019

O Canon Treasure Hunt στη Θεσσαλονίκη στις 28 Ιουνίου...


O Canon Treasure Hunt, επιστρέφει πιο συναρπαστικό, αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη
Αποτέλεσμα εικόνας για Canon Treasure Hunt, επιστρέφει πιο συναρπαστικό, αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη.Το Treasure Hunt που ξεκίνησε πέρυσι και ενθουσίασε τους συμμετέχοντες, είναι ένα πρωτότυπο παιχνίδι που εκτυλίσσεται στην καρδιά της πόλης με τη συμμετοχή 35 ομάδων και την αποστολή να ολοκληρώσουν τη «μυστική διαδρομή» και να φτάσουν στο σημείο του τερματισμού, όπου τους περιμένουν πλούσια δώρα!

Στη διάρκεια του Treasure Hunt οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν και να δοκιμάσουν τις δυνατότητες των εκτυπωτών της Canon και των Mirrorless μηχανών!

Για να συμμετέχεις, συγκέντρωσε την ομάδα σου (έως 5 συμμετέχοντες ανά ομάδα) και εγγραφείτε όλοι στο σχετικό link. Οι θέσεις είναι περιορισμένες οπότε εξασφαλίστε την δική σας τώρα ! 

Αν η ομάδα σου είναι ανάμεσα στις τυχερές που θα συμμετέχουν, 
έλα μαζί μας την Παρασκευή 28 Ιουνίου στις 17.00 μ.μ. για μια συναρπαστική περιπέτεια!

Συμμετοχή εδώ : https://www.canon.gr/events 

Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2019

NEOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ PHOTONET-PHOTOCONTEST: CONCERTSDeadline αποστολής των εικόνων σας: Tρίτη 2/7/19.

Καλοκαίρι εκτός από θάλασσα και διακοπές σημαίνει επίσης και συναυλίες! Τα μουσικά φεστιβάλ που γίνονται στη χώρα μας είναι απειράριθμα άρα οι ευκαιρίες για νέες εικόνες δε θα σας λείψουν. Bιβλία του Photonet θα δοθούν ως έπαθλα στους νικητές του διαγωνισμού.

Μπορείτε να αποτυπώσετε τους καλλιτέχνες πάνω στη σκηνή, τον κόσμο από κάτω, την ατμόσφαιρα που επικρατεί εκείνη τη στιγμή και ό,τι άλλο βάλει ο νους σας: αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και φωτογραφίστε!

Θυμίζουμε πως στους μηνιαίους διαγωνισμούς του www.photocontest.gr o νικητής αναδεικνύεται στο τέλος της διορίας από την κριτική επιτροπή τού διαγωνισμού. Οι 3 εικόνες που θα βραβευτούν θα δημοσιευτούν στο περιοδικό. Στο ίδιο άρθρο θα δείτε και επιλογή από τις καλύτερες συμμετοχές που θα λάβουμε.Μέγιστος αριθμός συμμετοχών ανά συμμετέχοντα: 3
Οι νικητές του διαγωνισμού θα φιλοξενηθούν στο τεύχος 216 του περιοδικού που θα κυκλοφορήσει τον Ιούλιο.


Oι νικητές του διαγωνισμoύ Red Color αλλά και οι εικόνες που ξεχώρισαν σε αυτόν παρουσιάζονται στο τεύχος 215 του Photonet. Μην το χάσετε! 


Για να ανεβάσετε τις δικές σας εικόνες κάντε κλικ εδώ


πηγή: https://www.nexusmedia.gr

Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2019

5ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας


Η Λέσχη Κινηματογράφου και Πολιτισμού Αλεξάνδρειας «ΚΙΝΗΜΑΤΟΔΡΑΣΙΣ» και η Κ.Ε.Δ.Α σας προσκαλούν στο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας που διοργανώνεται φέτος για 5η συνεχή χρονιά
.


Στις 4 ημέρες του φεστιβάλ θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε 39 ταινίες μικρού μήκους ανάμεσα τους 

31 ταινίες από το εξωτερικό επιβεβαιώνοντας το διεθνές του θεσμού.

39 μικρά διαμάντια που μας ταξιδεύουν , προβάλουν εικόνες του κόσμου αλλά και μας προβληματίζουν με την θεματολογία τους μέσα από την ανάδειξη σύγχρονων κοινωνικών ζητημάτων.


Η άρτια διοργάνωση , η πραγματοποίηση εργαστηρίων και έκθεσης φωτογραφίας , τα βραβεία , η παρουσία Ελλήνων και ξένων σκηνοθετών , οι χορωδίες, η θεατρική ομάδα του 1ου Γυμνασίου ,οι εθελοντές , 

οι Stringless , οι θεματικές μουσικές βραδιές και πολλές ακόμα εκπλήξεις υπόσχονται να σας χαρίσουν 4 ημέρες γεμάτες κινηματογράφο , μουσική , εθελοντισμό και αγάπη για τον τόπο μας.

https://el-gr.facebook.com 
https://www.youtube.com 

Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2019

Personal Narratives - Προσωπικές αφηγήσεις.Vol. XXX VIIΟι "προσωπικές αφηγήσεις" είναι μια θεματική εκδήλωση και έχει ως σκοπό να φιλοξενεί κάθε Τρίτη ή Παρασκευή στη Stereosis (Ζεύξιδος 3, Θεσσαλονίκη), ένα φωτογράφο όπου και θα μας παρουσιάζει τις εικόνες του σε φιλικό περιβάλλον.

Τρίτη 11 Ιουνίου στις 20:30
καλεσμένος μας είναι ο φωτογράφος Σταύρος Σταματίου - Stavros Stamatiou
http://stavrosstam.weebly.com/
info@stereosis.com
Eίσοδος ελεύθερη

Τρίτη, 4 Ιουνίου 2019

ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΕΚ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ


 Προτάσεις Ειδικοτήτων στο ΙΕΚ Βέροιας


ΙΕΚ Βέροιας: Δημοσκόπηση για την επιλογή νέων ειδικοτήτων 2019-2020. Κάθε καλοκαίρι τα Δ.ΙΕΚ της επικράτειας οφείλουν να επιλέξουν τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν το αμέσως επόμενο φθινόπωρο.
Οι σπουδές στα Δημόσια ΙΕΚ είναι ΔΩΡΕΑΝ, διαρκούν 2 έτη και ακολουθούνται από 1 εξάμηνο πρακτικής άσκησης (το οποίο μπορεί να γίνεται και ταυτόχρονα με το 2ο έτος). Το ωράριο των μαθημάτων είναι 15:00μμ – 18:55μμ. Με την αποφοίτηση ο καταρτιζόμενος αποκτά δίπλωμα επιπέδου 5, που συνεπάγεται πληθώρα επαγγελματικών δικαιωμάτων.
Το ΔΙΕΚ καλεί το κοινό να δηλώσουν την ειδικότητα που θα προτιμούσατε να παρακολουθήσετε το φθινόπωρο του 2019, συμβάλλοντας έτσι στη διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών του ΙΕΚ Βέροιας.

Επιλέξτε την Ειδικότητα που θα θέλατε να παρακολουθήσετε στο ΙΕΚ Βέροιας για το εξάμηνο 2019Β (που ξεκινά τον Οκτώβριο του 2019)

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23310-71743,
email επικοινωνίας: grammateia@iek-veroias.ima.sch.gr
Ώρες λειτουργίας (Ιούλιος-Αύγουστος): 9.30π.μ. - 14.30 μ.μ.
Ώρες λειτουργίας (Σεπτέμβριος-Ιούνιος): 13.00μ.μ. - 20.00 μ.μ.

πατήστε εδώ :   https://docs.google.com/

«Το γουρούνι και άλλες ιστορίες» – Ένα masterclass για τη φωτογραφία από τον Στράτο ΚαλαφάτηO Φωτογραφικός Όμιλος Καβάλας με χαρά σας προσκαλεί στην παράλληλη εκδήλωση με την έκθεση των νέων μελών του «Το γουρούνι και άλλες ιστορίες» – Ένα masterclass για τη φωτογραφία από τον Στράτο Καλαφάτη

O Φωτογραφικός Όμιλος Καβάλας έχει τη χαρά και την τιμή να υποδέχεται τον αγαπητό Καβαλιώτη φωτογράφο Στράτο Καλαφάτη σε μία βραδιά αφιερωμένη στη φωτογραφία. 

Ο φωτογράφος θα μοιραστεί μαζί μας τις φωτογραφικές του εμπειρίες και ιστορίες σε ένα masterclass για τη φωτογραφία και τη τέχνη.

Χαλίλ Μπέη Τζαμί, Παναγία, Καβάλα

Τετάρτη 5-6-19 στις 21.00

Είσοδος Ελεύθερη

https://www.facebook.com/events/427360571154348/

Η έκθεση των Νέων Μελών μας θα συνεχιστεί στο Χαλίλ Μπέη Τζαμί έως τις 9-6-19 με ωράριο λειτουργίας 10.00-14.00 και 18.00-22.00 καθημερινά.